Als coach ben ik gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis. De coaching van personen en gezinnen die te maken hebben met een Autisme Spectrum Stoornis heeft mijn hart. Met veel geduld en met oog voor de kleine en grotere stappen vooruit, werk ik samen met jou op maat naar meer zelfstandigheid.

Geen minuut is hetzelfde in dit mooie werk. Steeds ontdekken we nieuwe dingen, omdat jij als persoon uniek bent. Deze nieuwe ontdekkingen geven jou meer zelfkennis waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt, omdat je beter leert zien wie jij zelf bent en wat bij jou hoort. 

Inspiratie en kennis voor de coaching wordt gehaald uit vakliteratuur, supervisie, opleidingen en cursussen, waaronder:

  • PABO
  • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding
  • Geef mij de 5® Autisme specialist & Licentieopleiding
  • Ik leer anders, methode bij Beelddenken
  • Brain Blocks, ruimtelijke 'toolbox' om te kunnen praten over autisme en beter te begrijpen: handvatten en inzicht. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.
  • `Een taal erbij` (Duplo-poppetjes)
  • Trauma-Sensitief ondersteunend
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Hechtingsgerichte gezinstherapie: Attachment Focused Family Therapy (AFFT) en Attachment Based Family Therapie (ABFT)
  • Emotionally Focused Therapy (EFT relatietherapie)

Samen kom je verder.

Conpass hecht grote waarde aan de kwaliteit van de coaching.

Tijdens de intake zal de gedragswetenschapper meekomen en tijdens het coaching traject meedenken.

Er is geregeld intervisie (collega hulpverleners helpen elkaar de kwaliteit van het werk te verbeteren en de deskundigheid te vergroten) met andere hulpverleners, zoals psychologen, orthopedagogen, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers en coaches. Met elkaar bespreken we anonieme casussen, zodat je als coach nieuwe inzichten mee kan nemen in de coaching.

Om de kwaliteit van de coaching te waarborgen, maakt Conpass deel uit van de Samenwerking Veluwe e.o. Coaches.  

Conpass denkt mee over levens- en opvoedingsvragen. 
Hierbij kan aangesloten worden bij een christelijke achtergrond. 
Ook kerken kunnen advies vragen hoe om te gaan met ASS binnen de gemeente.

Conpass zet haar professionele coaching op het gebied van ASS met passie in, ongeacht jouw eigen levensovertuiging. 

'De coaching is op maat, precies zoals ik nodig heb. De coach heeft veel geduld.'

(Shirley)