Als je kind te maken heeft met een Autisme Spectrum Stoornis, wil Conpass graag de ondersteuning bieden die jullie nodig hebben. De ervaring van Conpass is dat je je als ouder of verzorger onzeker kunt voelen in de opvoeding van een kind met een ASS. Je merkt dat je je kind anders moet benaderen, maar je weet niet altijd hoe dit te doen. Hierin kan Conpass ondersteunen door samen met jou/jullie te kijken naar wat de jeugdige nodig heeft. 
Aan ouders wordt opvoedondersteuning gegeven en ouders worden getraind de methodieken zo snel mogelijk zelfstandig toe te passen in het gezin. Het doel is dat er zoveel mogelijk zelfvertrouwen komt bij de jeugdige en de ouders, waardoor ontwikkeling mogelijk is.

Als jij een jeugdige bent met een ASS, zal Conpass ook jou betrekken bij het traject dat je ouders (mogelijk samen met jou) aangevraagd hebben. 
Zo kun jij aangeven hoe jij tegen bepaalde situaties aankijkt en hoe jij ze ervaart. 
Uiteindelijk is het doel dat jij zoveel mogelijk zelfstandig kunt zijn en zelfvertrouwen aan het opbouwen bent.

Als volwassene met ASS kun je op bepaalde momenten in je leven extra ondersteuning nodig hebben. Zoals bij het goed houden van je relatie (relatietherapie) en/of sociale contacten, op je werk, in de opvoeding, maar ook bij ingrijpende gebeurtenissen zoals bij een verhuizing enz. Het leven is veranderlijk en vraagt steeds nieuwe vaardigheden van je. Naast langere trajecten kan Conpass ook voor korte periodes met je meedenken. Dit noemt men ook wel levensloopbegeleiding. 
We werken zo samen aan meer zelfinzicht en meer zelfstandigheid. Hierdoor zul jij je prettiger voelen. 
Als je een partner hebt, zal die zoveel mogelijk betrokken worden bij jouw traject. Kijk hiervoor ook bij Gezin.

(op dit moment kan de coaching alleen als de volwassene valt binnen de gezinscoaching)

Binnen het coaching traject wordt het hele gezin betrokken. Het is belangrijk dat er binnen jullie gezin een goede binding met elkaar is. Hiervoor zullen jullie krachten worden ingezet. 
Ter ondersteuning van het traject wordt er uitleg gegeven hoe het leven van het gezinslid met een ASS wordt beïnvloed door zijn of haar ASS. Ook is er oog voor wat dit voor invloed heeft op de andere leden van het gezin, zoals de brusjes (broertje of zusje). Dit geeft begrip en een positiever gezinsklimaat. Deze uitleg wordt vaak ook gegeven aan de familie. 
Een goed netwerk om jullie gezin heen kan veel steun geven. Conpass kijkt met jullie mee wie er om jullie heen (kunnen) staan.

Conpass biedt relatietherapie door gebruik te maken van Emotionally Focused Therapy. In deze therapie staat het begrijpen van elkaar en het werken aan emotionele verbinding centraal.

Als één van jullie of jullie allebei kenmerken van een ASS hebben, werkt dat door in jullie relatie. Vanwege het autisme kunnen jullie moeite ervaren in het begrijpen van elkaar. Bovendien is de emotionele verbinding iets dat niet geheel vanzelf sprekend is.

Zeker als er life-events zijn, zoals de geboorte van een kind of het sterven van een geliefde kan een relatie onder grote druk komen te staan; dat kan ook gebeuren bij een verhuizing of bij het maken van carrière en dergelijke.

Conpass wil graag haar kennis en kunde inzetten in het traject om jullie relatie stabiel en goed te houden of te maken. Zo`n goede relatie is nodig om te kunnen groeien in begrip voor elkaar en verbinding met elkaar.

Ook als je graag een langdurige relatie met een persoon met een ASS aan wilt gaan en vragen hierover hebt, ben je samen met je partner van harte welkom. Door samen na te denken over wie jullie zijn, wat jullie verlangens zijn en hoe jullie communiceren, kunnen jullie in de toekomst beter op elkaar afstemmen. Een goede voorbereiding op gebeurtenissen die jullie relatie kunnen beïnvloeden, geeft handvatten om met elkaar in verbinding te blijven. 

Zorginstellingen kunnen de kennis van Conpass inzetten door hun cliënt (tijdelijk) te laten coachen door Conpass. Hiervan kan sprake zijn als vaardigheden zich moeizaam ontwikkelen. Voor cliënten kan het prettig zijn dat er een specialistisch oog mee kijkt. 
Ook biedt Conpass de mogelijkheid om het personeel, dat rondom de cliënt met ASS staat, te coachen op hun manier van begeleiden. Hierin staan de krachten van het personeel centraal. 
Conpass geeft tevens teamtrainingen om het inzicht in de oorzaak van het gedrag, dat zichtbaar is bij ASS, te vergroten. De casusbesprekingen tijdens de trainingen worden door het personeel als heel waardevol ervaren.

'Ik merk dat het beter gaat. Mijn ouders hebben meer begrip voor mij. De coaching krijgt een 1000+!'

(Johan)