Sommige jongeren of kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. Conpass is aangesloten op de verwijsindex.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. 

Om dit bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje gemaakt:
Film Verwijsindex

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Het CJG binnen de gemeente is betrokken bij de aanvraag van een indicatie voor een jeugdige. 
In bepaalde gemeentes wordt gewerkt met Wijkteams of Gebiedsteams. Zij kunnen ook betrokken zijn bij de indicatie aanvraag. 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Hier staat informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het WMO-loket of het Wijkteam/Gebiedsteam binnen de gemeente is betrokken bij de aanvraag van een indicatie voor een volwassene.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke branchevereniging MEE Nederland, vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking.

MEE Nederland

Landelijke oudervereniging Balans.
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. 

Balans

Nederlandse Vereniging voor Autisme. 
De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

NVA

Picto-Selector. 
Gratis programma voor visuele ondersteuning. 
Je kunt met het programma stappenplannen maken met visualisaties zoals pictogrammen of tekeningen.

Picto-Selector

'De uitleg van de coach en de ervaring die ik op doe, geeft mij nu inzicht hoe het voor mij werkt door mijn ASS.'

(Vincent)