Geef me de 5 is een methodiek, speciaal ontwikkeld voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en kan bovendien ingezet worden voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft. Het doel van de methodiek is om mensen met ASS zoveel mogelijk hun leven te leren leven in plaats van te overleven. De methodiek leert opvoeders, hulpverleners en docenten om de manier van denken van iemand met ASS te begrijpen en op hem af te stemmen waardoor alles voor hem duidelijk en voorspelbaar wordt en er rust ontstaat. Geef me de 5 is een zeer praktische methodiek die voor ieder individu op maat gemaakt kan worden en in elke context past. Geef me de 5 is wetenschappelijk bewezen effectief, het is niet voor niets dat deze methodiek enorme bekendheid geniet. Al meer dan 75.000 mensen gebruiken Geef me de 5.

Vanaf 2024 is Conpass geen licentiehouder meer, maar Mathilde zet alle kennis en kunde nog steeds in als Geef me de 5-Professional en heeft jaarlijks bijscholing.

website Geef me de 5®.

De coaching is gericht op het herstel van een veilige relatie: die van ouders en kinderen, van paren of met familie en vrienden. Daarom is in de hele coaching het hechtingsgericht werken merkbaar naast het contextueel werken.  

Het hebben van veilige relaties is essentieel voor een mens. Hechting is hét fundament. Er ontstaat gedragsverandering door contactverbetering.

Met het hechtingsgerichte model worden persoonlijke en gezinsproblemen herkend, opgelost en zoveel als mogelijk is geheeld.  

Samen gaan we op ontdekkingsreis in de gesprekken.

`Als je een schip wilt bouwen 
Trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen 
Ga geen werk verdelen en geef geen orders 
Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee` 
(A. de Saint-Exupéry)

Bij oplossingsgericht werken kijk je vooral naar dat wat je graag wil bereiken. Als je dat in het oog houdt, ga je op zoek naar hulpmiddelen en oplossingen die jou helpen om dat doel te bereiken. De oplossingsgerichte vragen die gesteld worden door Conpass helpen je om je aandacht te richten op wat belangrijk is en ergens van een andere kant naar te kijken. 
Oplossingsgericht werken kan goed gecombineerd worden met andere methodieken.

Conpass zet tijdens de coaching het contextueel werken in. Het begrip context verwijst naar het netwerk van betekenisvolle relaties om jou heen. 
Die verbondenheid heeft het verleden, het heden en de toekomst in zich. Het gaat daarin om een voor jou gepast evenwicht tussen geven en ontvangen, van gepaste zorg voor elkaar. 
De band tussen ouders en kinderen is onverbreekbaar. Je voelt je altijd op de één of andere manier verbonden aan je ouders. 
Door de coaching zullen ook anderen worden beïnvloed. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke relatie tussen jou en je context, met herstel van de dialoog, omdat mensen verlangen naar erkenning. 
Conpass heeft gemerkt dat een veilige basis (door voorspelbaarheid en duidelijkheid in de dag) voor de persoon met ASS een voorwaarde is om contextuele vragen goed te overdenken. Als deze contextuele vragen in jouw situatie om aandacht vragen, zullen we momenten zoeken wanneer jij er aan toe bent om na te denken over jouw context. 
Door gebruik te maken van `Een taal erbij` (Duplo-poppetjes) wordt aangesloten bij het beelddenken van de persoon met ASS. Daarnaast blijven beelden ook bij de omgeving beter hangen. 

'Ik waardeer het open gesprek waarbij gewoon alles gezegd kan worden. Ik ben mijzelf beter gaan begrijpen. De visualisaties helpen mij. '

(Henrie)