De plaats waar Conpass meestal zal zijn: bij jou thuis. Dit kan ook in een woonvorm zijn. 
Wij komen naar jou toe om in jouw eigen omgeving coaching te bieden. Dit geeft rust: je bent in je eigen bekende omgeving, je hebt geen last van reisprikkels en dingen die actie vereisen kunnen direct ingezet worden. Daarnaast geeft coaching in de thuissituatie de mogelijkheid het systeem waarin je leeft beter te betrekken. Want niet alleen jij bent hard aan het werk tijdens de coaching, ook de mensen in je omgeving zijn steeds aan het leren hoe ze jou zoveel mogelijk duidelijkheid kunnen geven door middel van hun communicatie. 

Als je leerling bent, hebben school en thuis invloed op elkaar. Belangrijk bij ASS is dat er afstemming is tussen school en thuis en dat er ook op school duidelijkheid en voorspelbaarheid is. Conpass denkt graag mee hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Regelmatig zijn wij aanwezig bij een overleg op school. Zo nodig geven wij uitleg over jouw ASS aan leerkrachten en docenten. 
Ook kan Conpass meedenken in hoe jij het beste kunt plannen en leren. 

Vaak komt het onderwerp `autisme en werk` vanzelf ter sprake. Want werk en thuis hebben invloed op elkaar. Als het op beide levensgebieden goed gaat, zal dat jou mogelijkheden geven om je verder te ontwikkelen. Je zult je prettiger voelen. 
Graag denkt Conpass met je mee wat jij nodig hebt op je werk. Indien gewenst zetten we onze kennis van ASS samen met een jobcoach in. 

Conpass werkt tot een afstand van max. 30 minuten enkele reis vanaf Garderen naar jouw huis of de plek waar de coaching plaats vindt. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Het werkgebied van Conpass omvat de gemeentes Barneveld, Ede, Renswoude en Nijkerk. 

Aanmelding voor de coaching kan door het contactformulier in te vullen of een emailbericht te sturen.

De coaching van Conpass kan betaald worden vanuit Zorg in Natura (ZiN, of dit mogelijk is, is afhankelijk van de gemeente waarin je woont) en in sommige situaties uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Conpass kan samen met jou de aanvraag doen bij het WMO-loket (voor volwassenen) of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG, voor jeugdigen). 
Bij korte trajecten wordt de coaching vaak door mensen zelf betaald of door derden uit het netwerk.

'Het was waardevol dat de coach aan de familie uit wilde leggen wat ASS is en wat het met onze dochter en het gezin doet.'

(ouders van Carina)